Welkom!

Vanaf 1 september hartelijk welkom aan …

  • We konden heel wat nieuwe gezichten verwelkomen:

    Kinderen: Loeke, Seppe, Rube, Achiel en Eliot in Hollebeke – Emma en Ilayna in Voormezele

    Volwassenen: Hollebeke: klassen: Elise (lager) en Melvin (kinderzorg) – opvang/middag: Melvin, Jolien en Nathalie

    Voormezele: klassen: Imke en Miet (lager) en Melvin (kinderzorg) – opvang/middag: Melvin en Ingrid; Jolien kennen we daar al.

    We heten hen hartelijk welkom en hopen dat ze zich snel ‘thuis’ voelen bij ons.

Bedankt

...aan het oudercomité voor het klasbudget van € 6 per kind, voor de turn T-shirts (lager), voor het alternatief tussendoortje (kleuter)

...om de poortingang altijd vrij te laten

…om af te tekenen op de sticker ‘mail’ of ‘rekening’ (in schriftje/agenda) ter bevestiging dat wat doorgemaild werd, gezien is

...om stipt te zijn in het meegeven van ... (strookjes, eet- en opvangkaarten, andere gevraagde zaken) en het betalen van de rekeningen
om
...dat de kinderen (ook de kleuters) tijdig op school zijn: de bel gaat om 8u.40 zodat de school kan beginnen om 8u.45 (te laat zijn stoort het klasgebeuren, het is voor je kind zelf niet leuk om zo de schooldag te beginnen en er is onduidelijkheid omtrent de maaltijd)

...om alle veranderingen van maaltijden/opvang tijdens de week correct te melden (zie schoolbrochure)

...om alles zoveel mogelijk te naamtekenen: zeker de boterhamdozen, tussendoordoosjes, slabbetjes, petjes, ...

...om regelmatig de schoolwebsite te bekijken http://www.gvbhetwijland.be

...voor de aandacht die u besteedt aan alle correspondentie; de nieuwsbrieven komen ook op de website

...voor het vertrouwen dat u in onze school stelt

Scholen SIRH

Scholen Ieper Rand Heuvelland sirh.be

© Basisschool GVB Het Wijland Voormezele | Cooked and Spiced by Tasty Creations | Hosted by LMD